HemBMI

BMI

[cc-bmi]

Ange punkt (.) i vikten

17    – 18.5Du är lite underviktig
18.5 – 25Du har ett normalt BMI.
25    – 30Du är lite överviktig.
27.50 –Du är överviktig.